X

Aktualitātes

„Koki – laika liecinieki” - vides objekts skatāms ezerkrastā pie Pabažu kultūras nama

„Koki – laika liecinieki” - vides objekts skatāms ezerkrastā pie Pabažu kultūras nama

2021. gada 17. novembris

Publiskā atpūtas vietā ezerkrastā pie Pabažu kultūras nama no 11.novembra ir skatāms vides objekts „Koki – laika liecinieki”. Sējas Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi radījuši svētku sajūtu. Darbi tapuši attālināto mācību laikā. Koki vēro apkārt notiekošo. Atceras to, kas bijis. Redz to, kā dzīvojam un augam šodien. Ja tie vēl varētu arī pastāstīt?   Dosimies vakara pastaigā ģimenes lokā, izstaigāsim ezermalu, vērosim kopā!  Lai tumšie vakari gaišāki!  Paldies par sadarbību un Pabažu kultūras namam, Saulkrastu kultūras centram. 

Lasīt tālāk

Vismaz daļēji atgriežamies pie klātienes mācībām.

2021. gada 14. novembris

Sākot ar 15. novembri klātienē atgriežas: individuālās stundas specialitātē mūzikas skolā; grupu stundas pa pamatskolas klašu grupām mākslas skolā. Solfedžo un mūzikas literatūras grupu stundas - attālināti, bez izmaiņām jau esošajā sarakstā. Obligātās klavieres - attālināti pēc jauna saraksta. Par konkrētām izmaiņām stundu laikos, ja tādas Jūs skar, ziņos skolotāji privāti.

Lasīt tālāk

Brīvlaiks līdz 29.oktobrim, attālinātas mācības - līdz 14.novembrim

2021. gada 22. oktobris

 20.oktobrī pieņemto MK rīkojuma grozījumi paredz, ka: līdz 2021. gada 29. oktobrim pagarinātas rudens brīvdienas vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes programmu audzēkņiem; no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim profesionālās ievirzes izglītības, programmu apguve jānodrošina attālināti.  Lai visiem laba veselība!  

Lasīt tālāk

Kolektīvs

Esam draudzīgs un saliedēts kolektīvs. Mūsuprāt, vārdi, kas mūs vislabāk raksturo ir "profesionalitāte" un "sadarbība". Mēs protam pieiet problēmām ar veslīgu humora devu un skatāmies nākotnē ar pozitīvu dzirksti acīs.

Nāc, iepazīzimies un kopā mēs paveiksim pat neiespējamo!

Sējas Mūzikas un mākslas skolas vīzija Vīzija

Sējas Mūzikas un mākslas skolas vīzija