X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

Kokle

Kokles spēli mūzikas skolā jāmācās 6 gadus. Uzņemšana 1.klasē var notikt jau no 7 gadu vecuma. Papildus kokles spēlēšanai audzēkņi apgūst arī mūzikas teorijas, mūzikas vēstures kursu un papildus mācās arī klavierspēli. Ļoti bieži lielākais ieguvums ir ansambļa spēle, kad kopā ar citiem koklētājiem audzēkņi apgūst saspēles mākslu, attīsta spēju ieklausīties un sadzirdēt citus ansambļa dalībniekus. Sējas Mūzikas un mākslas skolā kokles spēli māca Ieva Lapšāne. Pabeidzot šo skolu, audzēknis iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.
Mācību plāns pa gadiem, apgūstot kokles spēli ir šāds:

Mācību priekšmets 1. klase 2. klase 3.klase 4.klase 5. klase 6. klase
Kokles spēle 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Mūzikas teorija (Solfedžo) 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Vispārējā klavierespēle - 0,5 st./ned. 0,5 st./ned. 0,5 st./ned. 0,5 st./ned. 0,5 st./ned.
Kolektīvā muzicēšana - 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Mūzikas literatūra - 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.

Skolotāji šajā nodaļā

Ieva Lapšāne

Direktore un kokles skolotāja

Ieva ir Sējas Mūzikas un mākslas skolas direktore kā arī vada kokles klasi. Ievas mašīnas bardaciņā ir Mūzikas maģistra grāds ar kokles spēles un mūzikas teorijas skolotājas tiesībām un citi papīrīši, kā piemēram nometnes vadītājas apliecība, Montesori, Orff kursi u.c.Ieva ir ļoti vispusīga un atbalsta citu dažādos talantus.

Ievas diennaktī ir vismaz 25 stundas, tāpēc viņa paspēj gan muzicēt kokļu ansambļos “Kārta”, “Relatus”, kā arī muzikālajā duetā ar savu vīru, kurš burvīgi spēlē ģitāru. Bez tam, Ieva stūrē Pārgaujas novada senioru vokālo ansambli.
Ievai ir vispusīga, iedvesmojoša un ļoti radoša persona, kurai patīk doties arī kaut kur tālāk un redzēt kā cilvēki dzīvo citur. Dvēseles mieru un piepildījumu gūst sarunās ar Dievu.

Anna Zvejniece

Direktores vietniece, vijoles & mūzikas literatūras skolotāja

Anna ir aktīva, radoša un interesanta persona. Viņas pamatprofesija ir skolotāja, pasniedz vijoļspēli jaunajiem talantiem, vijolnieku ansambli un mūzikas literatūru Sējas Mūzikas un mākslas skolā, un papildus tam vēl arī pilda direktores vietnieces mācību jautājumos pienākumus.

Kabatā Annai ir bakalaurs Mūzikas pedagoģijā, un vēl daži papīrīši, kā piemēram, nometņu vadītājas apliecība.
Bez darba skolā Anna spēlē arī operetes orķestrī, ir viena no muzikālās apvienības “Vintāža” stīgu grupas dalībniecēm. Viņai rokās ir nodoti arī vadības groži Krimuldas tautas nama jauniešu vokāli instrumentālajam ansamblim “aPerto”. Annas vasaras ir radošas vasaras, pilnas ar bērnu čalām, jo Anna vada un organizē vasaras nometnes gan jaunajiem mūziķiem, gan dejotājiem, gan arī māksliniekiem. Šobrīd gan nedaudz malā ir nolikts Annas lielais prieks, dejošana, taču viņa cer, ka drīzumā, tas atkal būs atpakaļ.
Brīvajā laikā viņai patīk ap sevi sapulcināt atraktīvus jauniešus, ar kuriem kopā veidot interesantus pasākumus, patīk doties dabā tādējādi apceļot Latviju un ne tikai, patīk paņemt rokās fotoaparātu un nospiest reizēm arī viņa pogu vai pašai iekļūt kadrā. Ja priekšā kāda peļķe, tad ielīst un nopeldēties. Ja pa rokai ir kāds auduma gabals, tad Anna to paņems un uztaisīs par kādu jaunu ietērpu.

Mūzikas skolā esot, Annai patīk iet līdzi laikam un mācīt mūsdienīgi, atrast bērnos viņu intereses, atraisīt radošumu un rast prieku.

Renāte Vilnīte

Vispārējās klavierspēles skolotāja

Renāte ir vijolniece, kurai vienmēr ļoti paticis spēlēt arī klavieres, tādēļ viņa labprāt piekrita Sējas mūzikas un mākslas skolā klavierspēli palīdzēt iemācīties tieši vijolniekiem, koklētājiem un pūtējiem.

Savā darbā ar audzēkņiem arī Rīgas mūzikas internātvidusskolā Renātei kļuvis pavisam skaidrs - lieti noder gan iegūtais mūzikas skolotāja, gan arī filozofijas bakalaura grāds.

Sestdienās un svētdienās Renātes laiku sev ir rezervējis Vidzemes kamerorķestris, Latvijas Operetes fonda orķestris, muzikālā apvienība "Vintāža" un kamermuzicēšana ar draugiem un kolēģiem.
Bet kalendārs ir labs draugs un vienmēr pietaupa arī laiku Renātesprāt vislabākajai meditācijas formai - ēst gatavošanai un kopīgām maltītēm ar sev mīļajiem un tuvajiem.

Inese Eglīte

Mūzikas literatūras skolotāja

„Opera -tu dzīve saldā…, opera  -tu dzīve rūgtā…,
tu – lauru koks nenoplūktais, tu – maigais priekškara vējš…”

Šie vārdi, kas daudzu gadu garumā dziedāti neskaitāmas reizes, varētu būt precīzs Ineses dzīves motto.

Viņa ir profesionāla dziedātāja, kas pagājušajā gadsimtā un gadu tūkstotī J akadēmisko dziedāšanu apguva Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā un kopš tā laika viņas profesionālā dzīve saistīta tikai un vienīgi ar skatuvi.

Šobrīd Inese kopā ar Sējas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem mūzikas literatūras stundās ceļo pa bezgalīgi lielo mūzikas pasauli uzzinot daudz interesanta par laikmetiem, komponistiem un skaņdarbiem.

Aktualitātes nodaļā

Ciemojamies Krimuldas MMS

Ciemojamies Krimuldas MMS

2017. gada 10. marts

Sējas Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļas audzēkņi viesojās Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā, kur jaunie mūziķi vienojās kopējā koncertā "Pavasari gaidot". Pēc koncerta bija ļoti liels prieks par mūsu skolas audzēkņiem, jo ikviens, kurš uzstājās, parādīja labāko ko spēj. Un parādīja to ļoti labi. Prieks, ka mūsu audzēkņi ir apguvuši skatuves kultūras pamatus - apģērbs, apavi, uziešana, noiešana, paklanīšanās kopā ar koncertmeistaru, ja gadās kāda kļūme, iet tālāk...  - šķiet tādi sīkumi, tomēr tā ir liela priekšnesuma daļa, kas klausītājam, kurš reizē ir arī skatītājs, paliek atmiņā, un audzēkņi tās lietas neiemācās paši no sevis, bet tā ir skatuves...

Lasīt tālāk
Stīdzinieku koncerts

Stīdzinieku koncerts

2016. gada 10. decembris

Tuvojoties Ziemassvētkiem, arī Sējas Mūzikas un mākslas skolā vēlamies parādīt, kā mums pa šo pusgadu veicies, cik esam paspējuši padarīt un ko jaunu iemācīties. Audzēkņu skaits mūsu skolā šogad ir stipri palielinājies gan mākslas, gan mūzikas nodaļā. Līdz ar to visiem spēlēt gribošiem bērniem un jauniešiem ar vienu vien koncertu vairs nepietiek, lai visiem būtu iespēja nospēlēt kādu solo priekšnesumu. Tāpēc šogad Adventa laikā organizējam vairākus koncertus – kā pirmais notika vijoles, kokles un alta spēles audzēkņu koncerts skolotāju Annas Zvejnieces, Ievas Lapšānes un koncertmeistares Renātes Vilnītes vadībā 10.decembrī. Par īpašo koncerta atmosfēru, nelielo...

Lasīt tālāk