X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

Klavieres

Klavierspēli mūzikas skolā jāmācās 8 gadus. Uzņemšana 1.klasē var notikt jau no 7 gadu vecuma. Papildus klavieru spēles apguvei audzēkņi mācās arī mūzikas teorijas un mūzikas vēstures kursu. Aizraujoša audzēkņiem nereti ir ansambļa spēle, kad jaunie pianisti apgūst saspēles mākslu -attīsta spēju ieklausīties un sadzirdēt citus ansambļa dalībniekus – vai nu klavieru dueta biedru vai solistus, kuriem mācās spēlēt pavadījumu uz klavierēm. Sējas Mūzikas un mākslas skolā klavierspēli māca Anete Sidorova, Agnese Prokofjeva un Dace Gžibovska. Pabeidzot šo skolu, audzēknis iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.
Mācību plāns pa gadiem, apgūstot klavierspēli ir šāds:

Mācību priekšmets 1. klase 2. klase 3. klase 4. klase 5. klase 6. klase 7. klase 8. klase
Klavierspēle 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Mūzikas teorija (Solfedžo) 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Kolektīvā muzicēšana - 1 st./ned. 1 st./ned. 1 st./ned. 1 st./ned. 1 st./ned. 1 st./ned. 1 st./ned.
Mūzikas literatūra - - - 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.

Skolotāji šajā nodaļā

Dace Gžibovska

Klavierspēles skolotāja

Dace SMMS māca klavierspēli un muzicē kopā ar skolas pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā ieguvusi profesionālo bakalaura un maģistra grādu mūzikā. Regulāri apmeklē dažādus tālākizglītības kursus.
Mūzikas pamatizglītību ieguvusi Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā un kopš 2005. gada tur atgriezusies un strādā par klavierspēles skolotāju un koncertmeistari deju nodaļā.
Savā brīvajā laikā Dace ir kopā ar savu ğimeni, savā lauku saimniecībā audzē veselīgus dārzeņus.
Un kas ir interesanti, arī mūsu skolas skolotāja Anna ir Daces audzēkne. Viņa vispārējās kalvierspēles stundas atcerās ar smaidu sejā un vēl joprojām mēdz uzspēlēt kādu skaņdarbu, kuru mācījās pie Daces!
Ja grib, tad var daudz paveikt!

Anna Zvejniece

Direktores vietniece, vijoles & mūzikas literatūras skolotāja

Anna ir aktīva, radoša un interesanta persona. Viņas pamatprofesija ir skolotāja, pasniedz vijoļspēli jaunajiem talantiem, vijolnieku ansambli un mūzikas literatūru Sējas Mūzikas un mākslas skolā, un papildus tam vēl arī pilda direktores vietnieces mācību jautājumos pienākumus.

Kabatā Annai ir bakalaurs Mūzikas pedagoģijā, un vēl daži papīrīši, kā piemēram, nometņu vadītājas apliecība.
Bez darba skolā Anna spēlē arī operetes orķestrī, ir viena no muzikālās apvienības “Vintāža” stīgu grupas dalībniecēm. Viņai rokās ir nodoti arī vadības groži Krimuldas tautas nama jauniešu vokāli instrumentālajam ansamblim “aPerto”. Annas vasaras ir radošas vasaras, pilnas ar bērnu čalām, jo Anna vada un organizē vasaras nometnes gan jaunajiem mūziķiem, gan dejotājiem, gan arī māksliniekiem. Šobrīd gan nedaudz malā ir nolikts Annas lielais prieks, dejošana, taču viņa cer, ka drīzumā, tas atkal būs atpakaļ.
Brīvajā laikā viņai patīk ap sevi sapulcināt atraktīvus jauniešus, ar kuriem kopā veidot interesantus pasākumus, patīk doties dabā tādējādi apceļot Latviju un ne tikai, patīk paņemt rokās fotoaparātu un nospiest reizēm arī viņa pogu vai pašai iekļūt kadrā. Ja priekšā kāda peļķe, tad ielīst un nopeldēties. Ja pa rokai ir kāds auduma gabals, tad Anna to paņems un uztaisīs par kādu jaunu ietērpu.

Mūzikas skolā esot, Annai patīk iet līdzi laikam un mācīt mūsdienīgi, atrast bērnos viņu intereses, atraisīt radošumu un rast prieku.

Inese Eglīte

Mūzikas literatūras skolotāja

„Opera -tu dzīve saldā…, opera  -tu dzīve rūgtā…,
tu – lauru koks nenoplūktais, tu – maigais priekškara vējš…”

Šie vārdi, kas daudzu gadu garumā dziedāti neskaitāmas reizes, varētu būt precīzs Ineses dzīves motto.

Viņa ir profesionāla dziedātāja, kas pagājušajā gadsimtā un gadu tūkstotī J akadēmisko dziedāšanu apguva Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā un kopš tā laika viņas profesionālā dzīve saistīta tikai un vienīgi ar skatuvi.

Šobrīd Inese kopā ar Sējas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem mūzikas literatūras stundās ceļo pa bezgalīgi lielo mūzikas pasauli uzzinot daudz interesanta par laikmetiem, komponistiem un skaņdarbiem.

Aktualitātes nodaļā

Mēs pianistu festivālā

Mēs pianistu festivālā "Debija 2017"

2017. gada 30. marts

Šī gada 24. martā Rīgā, Juglas mūzikas skolā notika III jauno pianistu festivāls “DEBIJA 2017”, kurā piedalījās 55 klavierspēles audzēkņi no Latvijas mūzikas skolām. Mūsu skolu festivālā pārstāvēja 2. klases audzēkne Annija Saveļjeva. Audzēknei bija iespēja spēlēt uz laba instrumenta, klausīties citus priekšnesumus - lieliska pieredze turpmākajam ceļam! Paldies Annijai par centību, skolotājai Dacei Gžibovskai par ieguldīto darbu!

Lasīt tālāk
Ciemojamies Krimuldas MMS

Ciemojamies Krimuldas MMS

2017. gada 10. marts

Sējas Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļas audzēkņi viesojās Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā, kur jaunie mūziķi vienojās kopējā koncertā "Pavasari gaidot". Pēc koncerta bija ļoti liels prieks par mūsu skolas audzēkņiem, jo ikviens, kurš uzstājās, parādīja labāko ko spēj. Un parādīja to ļoti labi. Prieks, ka mūsu audzēkņi ir apguvuši skatuves kultūras pamatus - apģērbs, apavi, uziešana, noiešana, paklanīšanās kopā ar koncertmeistaru, ja gadās kāda kļūme, iet tālāk...  - šķiet tādi sīkumi, tomēr tā ir liela priekšnesuma daļa, kas klausītājam, kurš reizē ir arī skatītājs, paliek atmiņā, un audzēkņi tās lietas neiemācās paši no sevis, bet tā ir skatuves...

Lasīt tālāk