X

Klavieres

Klavierspēli mūzikas skolā jāmācās 8 gadus. Uzņemšana 1.klasē var notikt jau no 7 gadu vecuma. Papildus klavieru spēles apguvei audzēkņi mācās arī mūzikas teorijas un mūzikas vēstures kursu. Aizraujoša audzēkņiem nereti ir ansambļa spēle, kad jaunie pianisti apgūst saspēles mākslu - attīsta spēju ieklausīties un sadzirdēt citus ansambļa dalībniekus – vai nu klavieru dueta biedru vai solistus, kuriem mācās spēlēt pavadījumu uz klavierēm. Sējas Mūzikas un mākslas skolā klavierspēli māca Dace Gžibovska un Renāte Vilnīte. Pabeidzot šo skolu, audzēknis iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.
Mācību plāns pa gadiem, apgūstot klavierspēli ir šāds:

Mācību priekšmets 1. klase 2. klase 3. klase 4. klase 5. klase 6. klase 7. klase 8. klase
Klavierspēle 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Mūzikas teorija (Solfedžo) 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Kolektīvā muzicēšana - 1 st./ned. 1 st./ned. 1 st./ned. 1 st./ned. 1 st./ned. 1 st./ned. 2 st./ned.
Mūzikas literatūra - - - 1 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.

Skolotāji šajā nodaļā

Dace Gžibovska

Klavierspēles skolotāja

Dace SMMS māca klavierspēli un muzicē kopā ar skolas pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā ieguvusi profesionālo bakalaura un maģistra grādu mūzikā. Regulāri apmeklē dažādus tālākizglītības kursus.
Mūzikas pamatizglītību ieguvusi Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā un kopš 2005. gada tur atgriezusies un strādā par klavierspēles skolotāju un koncertmeistari deju nodaļā.
Savā brīvajā laikā Dace ir kopā ar savu ğimeni, savā lauku saimniecībā audzē veselīgus dārzeņus.
Un kas ir interesanti, arī mūsu skolas skolotāja Anna ir Daces audzēkne. Viņa vispārējās kalvierspēles stundas atcerās ar smaidu sejā un vēl joprojām mēdz uzspēlēt kādu skaņdarbu, kuru mācījās pie Daces!
Ja grib, tad var daudz paveikt!

Anna Zvejniece

Direktores vietniece, vijoles, alta & mūzikas teorijas skolotāja

Anna ir aktīva, radoša un interesanta persona. Viņas pamatprofesija ir skolotāja, pasniedz vijoles, alta spēli jaunajiem talantiem, vijolnieku ansambli un mūzikas literatūru Sējas Mūzikas un mākslas skolā, un papildus tam vēl arī pilda direktores vietnieces mācību jautājumos pienākumus.

Kabatā Annai ir maģistra grāds Mūzikas pedagoģijā, skatuves mākslas režijas apliecība un vēl daži papīrīši, kā piemēram, nometņu vadītājas apliecība, Latvijas kultūras vēstniece.
Bez darba skolā Anna spēlē arī operetes orķestrī, ir viena no muzikālās apvienības “Vintāža” stīgu grupas dalībniecēm. Viņai rokās ir nodoti arī vadības groži Krimuldas tautas nama jauniešu vokāli instrumentālajam ansamblim “aPerto”. Annas vasaras ir radošas vasaras, pilnas ar bērnu čalām, jo Anna vada un organizē vasaras nometnes gan jaunajiem mūziķiem, gan dejotājiem, gan arī māksliniekiem. Lielu prieku un gandarījumu dod arī dejošana  jauniešu deju kolektīvā "Ūsiņš"
Brīvajā laikā viņai patīk ap sevi sapulcināt atraktīvus jauniešus, ar kuriem kopā veidot interesantus pasākumus, patīk doties dabā tādējādi apceļot Latviju un ne tikai, patīk paņemt rokās fotoaparātu un nospiest reizēm arī viņa pogu vai pašai iekļūt kadrā. Ja priekšā kāda peļķe, tad ielīst un nopeldēties. Ja pa rokai ir kāds auduma gabals, tad Anna to paņems un uztaisīs par kādu jaunu ietērpu.

Mūzikas skolā esot, Annai patīk iet līdzi laikam un mācīt mūsdienīgi, atrast bērnos viņu intereses, atraisīt radošumu un rast prieku.

Inese Eglīte

Dziedāšanas skolotāja & Mūzikas literatūras skolotāja

„Opera -tu dzīve saldā…, opera  -tu dzīve rūgtā…,
tu – lauru koks nenoplūktais, tu – maigais priekškara vējš…”

Šie vārdi, kas daudzu gadu garumā dziedāti neskaitāmas reizes, varētu būt precīzs Ineses dzīves motto.

Viņa ir profesionāla dziedātāja, kas pagājušajā gadsimtā un gadu tūkstotī J akadēmisko dziedāšanu apguva Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā un kopš tā laika viņas profesionālā dzīve saistīta tikai un vienīgi ar skatuvi.

Šobrīd Inese kopā ar Sējas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem mūzikas literatūras stundās ceļo pa bezgalīgi lielo mūzikas pasauli uzzinot daudz interesanta par laikmetiem, komponistiem un skaņdarbiem.

Aktualitātes nodaļā

Mācību gada noslēgums Pūšaminstrumentu un Klavieru nodaļās

Mācību gada noslēgums Pūšaminstrumentu un Klavieru nodaļās

2018. gada 21. maijs

Labs darbs, kas padarīts! Arī mēs - pianistu un pūšaminstrumentu spēles nodaļas audzēkņi un pedagogi - varam lepni sacīt, ka darbiņš šogad padarīts! Kā tradīcija, arī šogad, mācību gada noslēgumā sniedzām koncertu vecākiem savā mājās - Sējas Mūzikas un mākslas skolā. Paldies skolotājām Dacei Gžibovskai un Elīzai Kristai Kurvītei par audzēķņu sagatavošanu. Paldies bērnu vecākiem par atbalstu! Tā tik turēt un uz priekšu! Tiksimies vasaras nometnē!

Lasīt tālāk
V Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss

V Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss

2018. gada 21. marts

2018. gada 14. martā Siguldas Mākslu skolā "Baltais Flīģelis" notika V Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss. Konkursā piedalījās jaunie pianisti trīs vecuma grupās līdz 16 gadiem. Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 3.klases audzēkne Annija Saveļjeva. Pēc konkursa visiem dalībniekiem bija iespēja apskatīt Siguldu no bobsleja un kamaniņu trases augšas. Paldies Annijai par centību, vecākiem par atbalstu un skolotājai Dacei Gžibovskai par audzēknes sagatavošanu!

Lasīt tālāk