X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

Kokle

Kokles spēli mūzikas skolā jāmācās 6 gadus. Uzņemšana 1.klasē var notikt jau no 7 gadu vecuma. Papildus kokles spēlēšanai audzēkņi apgūst arī mūzikas teorijas, mūzikas vēstures kursu un papildus mācās arī klavierspēli. Ļoti bieži lielākais ieguvums ir ansambļa spēle, kad kopā ar citiem koklētājiem audzēkņi apgūst saspēles mākslu, attīsta spēju ieklausīties un sadzirdēt citus ansambļa dalībniekus. Sējas Mūzikas un mākslas skolā kokles spēli māca Ieva Lapšāne. Pabeidzot šo skolu, audzēknis iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.
Mācību plāns pa gadiem, apgūstot kokles spēli ir šāds:

Mācību priekšmets 1. klase 2. klase 3.klase 4.klase 5. klase 6. klase
Kokles spēle 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Mūzikas teorija (Solfedžo) 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Vispārējā klavierespēle - 0,5 st./ned. 0,5 st./ned. 0,5 st./ned. 0,5 st./ned. 0,5 st./ned.
Kolektīvā muzicēšana - 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Mūzikas literatūra - 1 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.

Skolotāji šajā nodaļā

Elīna Agneta Lamberte

kokles skolotāja

Anna Portere

Direktore un vijoles, alta skolotāja

Anna ir aktīva, radoša un interesanta persona. Kopš 2022. gada viņa ir kļuvusi par skoliņas direktori. Taču viņas pamatprofesija ir mamma kopš 2021. gada pavasara, kā arī skolotāja, kura pasniedz vijoles, alta spēli jaunajiem talantiem, un vada orķestri Sējas Mūzikas un mākslas skolā.

Kabatā Annai ir maģistra grāds Mūzikas pedagoģijā, skatuves mākslas režijas apliecība un vēl daži papīrīši, kā piemēram, nometņu vadītājas apliecība, Latvijas kultūras vēstniece.
Bez darba skolā Anna spēlē arī orķestrī, ir viena no muzikālās apvienības “Vintāža” stīgu grupas dalībniecēm. Vairākus gadus viņas rokās bija arī vadības groži Krimuldas tautas nama jauniešu vokāli instrumentālajam ansamblim “aPerto”. Annas vasaras ir radošas vasaras, pilnas ar bērnu čalām, jo Anna vada un organizē vasaras nometnes gan jaunajiem mūziķiem, gan dejotājiem, gan arī māksliniekiem. Lielu savu dzīves daļu Anna ir devusi arī dejošanai tautas deju kolektīvos un dziedāšanai koros, taču šobrīd šī daļa ir mazliet iepauzēta. 
Brīvajā laikā viņai patīk ap sevi sapulcināt atraktīvus jauniešus, ar kuriem kopā veidot interesantus pasākumus, patīk doties dabā tādējādi apceļot Latviju un ne tikai, patīk paņemt rokās fotoaparātu un nospiest reizēm arī viņa pogu. Ja priekšā kāda peļķe, tad ielīst un nopeldēties. Ja pa rokai ir kāds auduma gabals, tad Anna to paņems un uztaisīs par kādu jaunu ietērpu. Priecāties par katru sīkumu, kas liek pasmaidīt! 

Sējas MMS esot, Annai patīk iet līdzi laikam un mācīt mūsdienīgi, atrast bērnos viņu intereses, atraisīt radošumu un rast prieku.

Inese Eglīte

Dziedāšanas skolotāja & Mūzikas literatūras skolotāja

„Opera -tu dzīve saldā…, opera  -tu dzīve rūgtā…,
tu – lauru koks nenoplūktais, tu – maigais priekškara vējš…”

Šie vārdi, kas daudzu gadu garumā dziedāti neskaitāmas reizes, varētu būt precīzs Ineses dzīves motto.

Viņa ir profesionāla dziedātāja, kas pagājušajā gadsimtā un gadu tūkstotī J akadēmisko dziedāšanu apguva Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā un kopš tā laika viņas profesionālā dzīve saistīta tikai un vienīgi ar skatuvi.

Šobrīd Inese kopā ar Sējas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem mūzikas literatūras stundās ceļo pa bezgalīgi lielo mūzikas pasauli uzzinot daudz interesanta par laikmetiem, komponistiem un skaņdarbiem.

Aktualitātes nodaļā

„Koklē vēju vanadziņš”

„Koklē vēju vanadziņš”

2020. gada 28. februāris

28. februāris Vidzemes koklētājiem bija īpaši gaidīts brīdis. Šai dienā visas Austrumlatvijas mūzikas skolu koklētāji pieskandināja Saulkrastu kultūras namu „Zvejniekciems”. Tur daudzstīgu instrumentu festivāla „Koklē vēju vanadziņš” ietvaros notika XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu koncerta koprepertuāra mēģinājums, kas noslēdzās ar skanīgu koncertu. Koncertā un mēģinājumā piedalījās B un C grupas ansambļi – jaunākās un vidējās vecuma grupas, kopumā 23 kolektīvi no 16 pilsētām, apmēram 120 dalībnieki. No mūsu skolas piedalījās Agnija un Marī, kuras pārstāv C grupu. Ar koklētājām strādāja Dziesmusvētku virsvadītājas, kuras diriģēs...

Lasīt tālāk
Mācību gada noslēgums stīgu nodaļā

Mācību gada noslēgums stīgu nodaļā

2018. gada 23. maijs

Mācību gada noslēgums mūzikas skolas stīgu nodaļas audzēkņiem izskanēja arskaistu audzēkņu  koncertu maija beigās. Ikvienam vijoles, koklesun alta spēles audzēknim bija iespēja uzstāties ar savu solo priekšnesumu un priecēt gan savus vecākus, vecvecākus, gan skolotājus un skolas biedrus. Koncertā kā mazas rozīnītes izskanēja arī pa vienam skaņdarbam pūšaminstrumentu un klavierspēles audzēkņu sniegumā. Koncerta sirsnīgo atmosfēru radīja jaukā mūzika, skolotāju uzmundrinājumi, bērnu un līdzcilvēku prieks, bet krāšņais ziedonis apliecināja- sekmīgi, centīgi, uzņēmīgi veiktais darbiņš visa mācību gada garumā veiksmīgi aizvadits! Paldies visiem par paveikto un lai laba atpūta un daudz skaistas iedvesmas...

Lasīt tālāk