X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

Klavieres

Klavierspēli mūzikas skolā jāmācās 8 gadus. Uzņemšana 1.klasē var notikt jau no 7 gadu vecuma. Papildus klavieru spēles apguvei audzēkņi mācās arī mūzikas teorijas un mūzikas vēstures kursu. Aizraujoša audzēkņiem nereti ir ansambļa spēle, kad jaunie pianisti apgūst saspēles mākslu - attīsta spēju ieklausīties un sadzirdēt citus ansambļa dalībniekus – vai nu klavieru dueta biedru vai solistus, kuriem mācās spēlēt pavadījumu uz klavierēm. Sējas Mūzikas un mākslas skolā klavierspēli māca Dace Gžibovska un Renāte Bērziņa. Pabeidzot šo skolu, audzēknis iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.
Mācību plāns pa gadiem, apgūstot klavierspēli ir šāds:

Mācību priekšmets 1. klase 2. klase 3. klase 4. klase 5. klase 6. klase 7. klase 8. klase
Klavierspēle 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Mūzikas teorija (Solfedžo) 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Kolektīvā muzicēšana - 1 st./ned. 1 st./ned. 1 st./ned. 1 st./ned. 1 st./ned. 1 st./ned. 2 st./ned.
Mūzikas literatūra - - - 1 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.

Skolotāji šajā nodaļā

Dace Gžibovska

Direktores vietniece mācību darbā & Klavierspēles skolotāja

Dace SMMS māca klavierspēli un muzicē kopā ar skolas pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā ieguvusi profesionālo bakalaura un maģistra grādu mūzikā. Regulāri apmeklē dažādus koncertus un tālākizglītības kursus.
Kopš 2005. gada strādā par klavierspēles skolotāju un koncertmeistari.
Savā brīvajā laikā Dace ir kopā ar savu ğimeni, savā lauku saimniecībā audzē veselīgus dārzeņus.
Interesanti, ka mūsu skolas direktore un skolotāja Anna ir Daces audzēkne. Viņa vispārējās klavierspēles stundas atcerās ar smaidu sejā un vēl joprojām mēdz uzspēlēt kādu skaņdarbu, kuru mācījās pie Daces!
Daces dzīves moto: Ja grib, tad var daudz paveikt!

Anna Portere

Direktore un vijoles, alta skolotāja, orķestra diriģente

Anna ir aktīva, radoša un interesanta persona. Kopš 2022. gada viņa ir kļuvusi par skoliņas direktori. Taču viņas pamatprofesija ir mamma kopš 2021. gada pavasara, kā arī skolotāja, kura pasniedz vijoles, alta spēli jaunajiem talantiem, un vada orķestri Sējas Mūzikas un mākslas skolā.

Kabatā Annai ir maģistra grāds Mūzikas pedagoģijā, skatuves mākslas režijas apliecība un vēl daži papīrīši, kā piemēram, nometņu vadītājas apliecība, Latvijas kultūras vēstniece.
Bez darba skolā Anna spēlē arī orķestrī, ir viena no muzikālās apvienības “Vintāža” stīgu grupas dalībniecēm. Vairākus gadus viņas rokās bija arī vadības groži Krimuldas tautas nama jauniešu vokāli instrumentālajam ansamblim “aPerto”. Annas vasaras ir radošas vasaras, pilnas ar bērnu čalām, jo Anna vada un organizē vasaras nometnes gan jaunajiem mūziķiem, gan dejotājiem, gan arī māksliniekiem. Lielu savu dzīves daļu Anna ir devusi arī dejošanai tautas deju kolektīvos un dziedāšanai koros, taču šobrīd šī daļa ir mazliet iepauzēta. 
Brīvajā laikā viņai patīk ap sevi sapulcināt atraktīvus jauniešus, ar kuriem kopā veidot interesantus pasākumus, patīk doties dabā tādējādi apceļot Latviju un ne tikai, patīk paņemt rokās fotoaparātu un nospiest reizēm arī viņa pogu. Ja priekšā kāda peļķe, tad ielīst un nopeldēties. Ja pa rokai ir kāds auduma gabals, tad Anna to paņems un uztaisīs par kādu jaunu ietērpu. Priecāties par katru sīkumu, kas liek pasmaidīt! 

Sējas MMS esot, Annai patīk iet līdzi laikam un mācīt mūsdienīgi, atrast bērnos viņu intereses, atraisīt radošumu un rast prieku.

Inese Eglīte

Dziedāšanas skolotāja & Mūzikas literatūras skolotāja

„Opera -tu dzīve saldā…, opera  -tu dzīve rūgtā…,
tu – lauru koks nenoplūktais, tu – maigais priekškara vējš…”

Šie vārdi, kas daudzu gadu garumā dziedāti neskaitāmas reizes, varētu būt precīzs Ineses dzīves motto.

Viņa ir profesionāla dziedātāja, kas pagājušajā gadsimtā un gadu tūkstotī J akadēmisko dziedāšanu apguva Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā un kopš tā laika viņas profesionālā dzīve saistīta tikai un vienīgi ar skatuvi.

Šobrīd Inese kopā ar Sējas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem mūzikas literatūras stundās ceļo pa bezgalīgi lielo mūzikas pasauli uzzinot daudz interesanta par laikmetiem, komponistiem un skaņdarbiem.

Aktualitātes nodaļā

Apsveicam Kristiānu!

Apsveicam Kristiānu!

2024. gada 3. aprīlis

Šodien mūsu skolas audzēknis Kristiāns Vilks piedalījās XII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2.- 4. klašu pianistu konkursā Dobeles Mūzikas skolā. 4.klašu grupā ieguva 3.vietu! Apsveicam! Paldies skolotājai Dacei Gžibovskai! Paldies Dobeles Mūzikas skolai par konkursa organizēšanu!

Lasīt tālāk
I Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Klavierspēles audzēkņu konkurss

I Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Klavierspēles audzēkņu konkurss

2023. gada 1. decembris

2023. gada 1. decembris Sējas Mūzikas un mākslas skolā bija īpašs - notika I Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Klavierspēles audzēkņu konkurss “Sējā skan!”. Konkursā piedalījās 17 jaunie pianisti no Ādažu novada Mākslu skolas, Babītes Mūzikas skolas, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas, Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas, Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas, Pļaviņu Mūzikas skolas, Ropažu Mūzikas un mākslas skolas “Rodenpois”, Rūjienas Mūzikas skolas, Sējas Mūzikas un mākslas skolas, Smiltenes Mūzikas skolas, Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolas, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas. Konkursa mērķis - popularizēt un atskaņot...

Lasīt tālāk