X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

Klarnete

Klarnetes spēli mūzikas skolā jāmācās 6 gadus. Uzņemšana 1.klasē var notikt jau no 7 gadu vecuma. Papildus klarnetes spēlēšanai audzēkņi apgūst arī mūzikas teorijas, mūzikas vēstures kursu un papildus mācās arī klavierspēli. Nereti ļoti interesants ieguvums ir ansambļa spēle, kad kopā ar citiem pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem jāapgūst saspēles māksla, jāattīsta spēja ieklausīties un sadzirdēt citus ansambļa dalībniekus. Sējas Mūzikas un mākslas skolā klarnetes spēli māca Raivis Sieks. Pabeidzot šo skolu, audzēknis iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.
Mācību plāns pa gadiem, apgūstot klarnetes spēli ir šāds:

Mācību priekšmets 1. klase 2. klase 3. klase 4. klase 5. klase 6. klase
Klarnetes spēle 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Mūzikas teorija (Solfedžo) 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Vispārējā klavierspēle - 0,5 st./ned. 0,5 st./ned. 0,5 st./ned. 0,5 st./ned. 0,5 st./ned.
Kolektīvā muzicēšana - 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Mūzikas literatūra - 1 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.

Skolotāji šajā nodaļā

Elīza Krista Kurvīte

Pūšamo instrumentu skolotāja & inter.izgl. Mūzika skolotāja

Elīza Sējas Mūzikas un mākslas skolā māca klarnetes un saksofona spēli. Ir beigusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju. Vēl viņa spēlē ģitāru, dzied un komponē dziesmas bērniem. Bērnībā Elīza gribēja kļūt par futbolisti. Šobrīd brīvajā laikā viņa kalpo draudzē, un sporto kopā ar ģimeni.
Elīzas otrā darba vieta ir bērnudārzs, kur mazajiem ķipariem māca mūziku, tāpēc arī SMMS mazie interesšu izglītības audzēkņi mācās mūziku tieši pie viņas.

Anna Portere

Direktore un vijoles, alta skolotāja, orķestra diriģente

Anna ir aktīva, radoša un interesanta persona. Kopš 2022. gada viņa ir kļuvusi par skoliņas direktori. Taču viņas pamatprofesija ir mamma kopš 2021. gada pavasara, kā arī skolotāja, kura pasniedz vijoles, alta spēli jaunajiem talantiem, un vada orķestri Sējas Mūzikas un mākslas skolā.

Kabatā Annai ir maģistra grāds Mūzikas pedagoģijā, skatuves mākslas režijas apliecība un vēl daži papīrīši, kā piemēram, nometņu vadītājas apliecība, Latvijas kultūras vēstniece.
Bez darba skolā Anna spēlē arī orķestrī, ir viena no muzikālās apvienības “Vintāža” stīgu grupas dalībniecēm. Vairākus gadus viņas rokās bija arī vadības groži Krimuldas tautas nama jauniešu vokāli instrumentālajam ansamblim “aPerto”. Annas vasaras ir radošas vasaras, pilnas ar bērnu čalām, jo Anna vada un organizē vasaras nometnes gan jaunajiem mūziķiem, gan dejotājiem, gan arī māksliniekiem. Lielu savu dzīves daļu Anna ir devusi arī dejošanai tautas deju kolektīvos un dziedāšanai koros, taču šobrīd šī daļa ir mazliet iepauzēta. 
Brīvajā laikā viņai patīk ap sevi sapulcināt atraktīvus jauniešus, ar kuriem kopā veidot interesantus pasākumus, patīk doties dabā tādējādi apceļot Latviju un ne tikai, patīk paņemt rokās fotoaparātu un nospiest reizēm arī viņa pogu. Ja priekšā kāda peļķe, tad ielīst un nopeldēties. Ja pa rokai ir kāds auduma gabals, tad Anna to paņems un uztaisīs par kādu jaunu ietērpu. Priecāties par katru sīkumu, kas liek pasmaidīt! 

Sējas MMS esot, Annai patīk iet līdzi laikam un mācīt mūsdienīgi, atrast bērnos viņu intereses, atraisīt radošumu un rast prieku.

Inese Eglīte

Dziedāšanas skolotāja & Mūzikas literatūras skolotāja

„Opera -tu dzīve saldā…, opera  -tu dzīve rūgtā…,
tu – lauru koks nenoplūktais, tu – maigais priekškara vējš…”

Šie vārdi, kas daudzu gadu garumā dziedāti neskaitāmas reizes, varētu būt precīzs Ineses dzīves motto.

Viņa ir profesionāla dziedātāja, kas pagājušajā gadsimtā un gadu tūkstotī J akadēmisko dziedāšanu apguva Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā un kopš tā laika viņas profesionālā dzīve saistīta tikai un vienīgi ar skatuvi.

Šobrīd Inese kopā ar Sējas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem mūzikas literatūras stundās ceļo pa bezgalīgi lielo mūzikas pasauli uzzinot daudz interesanta par laikmetiem, komponistiem un skaņdarbiem.

Aktualitātes nodaļā

Apspēlēsim?

Apspēlēsim?

2024. gada 22. janvāris

Kā gadu iesāksi, tā gadu pavadīsi! Mūsu skolas audzēkņi, Roberts un Nora, jau piedalījušies pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu koncertā “Apspēlēsim?”, ko organizēja Siguldas Mākslu skola “Baltais flīģelis”. Koncerts tika rīkots saistībā ar Valsts konkursu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņiem, un tāpat kā konkursā bija sadalīts pa grupām, atbilstoši dzimšanas gadam. Katrs no dalībniekiem spēlēja 1 skaņdarbu no konkursa programmas. Paldies koncertmeistarei Janai Krastiņai. Dacei Gžibovskai par ielūgumu dalībai koncertā, kā arī līdzjutējiem, vecākiem un šoferītei Martai Jurjānei. Paldies arī direktorei Annai Porterei par serenādes koņču un...

Lasīt tālāk
Viesojamies MSĢ Sporta Laureātā 2022

Viesojamies MSĢ Sporta Laureātā 2022

2023. gada 30. marts

Mums bija tas gods šī gada 30. martā viesoties ar diviem muzikāliem sveicieniem Murjāņu sporta gimnāzijas "Sporta laureāts 2022" svinīgajā pasākumā! Mūsu sveicienus caur mūziku sūtīja Kristiāns Vilks un Nora Krieviņa kopā ar koncertmeistari Daci Gžibovsku! Paldies skolotājiem, Dacei un Raivim, par audzēkņu sagatavošanu un paldies MSĢ par uzaicinājumu! Uz tikšanos mūzikā! Prieks par jaunajiem un talantīgajiem sportistiem!

Lasīt tālāk