X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

Ģitāra

Ģitāra. Ģitāras spēli mūzikas skolā jāmācās 6 gadus. Uzņemšana 1.klasē var notikt jau no 7 gadu vecuma. Papildus ģitāras spēlēšanai audzēkņi apgūst arī mūzikas teorijas, mūzikas vēstures kursu un papildus mācās arī klavierspēli. Ļoti bieži lielākais ieguvums ir ansambļa spēle, kad kopā ar citiem audzēkņiem apgūst saspēles mākslu, attīsta spēju ieklausīties un sadzirdēt citus ansambļa dalībniekus. Sējas Mūzikas un mākslas skolā ģitāras spēli māca Artūrs Kutepovs. Pabeidzot šo skolu, audzēknis iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.
Mācību plāns pa gadiem, apgūstot ģitāras spēli ir šāds:

Mācību priekšmets 1. klase 2. klase 3.klase 4.klase 5. klase 6. klase
Ģitāras spēle 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Mūzikas teorija (Solfedžo) 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Vispārējā klavierespēle - 0,5 st./ned. 0,5 st./ned. 0,5 st./ned. 0,5 st./ned. 0,5 st./ned.
Kolektīvā muzicēšana - 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.
Mūzikas literatūra - 1 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned. 2 st./ned.

Skolotāji šajā nodaļā

Artūrs Kutepovs

Ģitāras skolotājs