X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

Kontakti

Direktore: Anna Portere
Adrese:
Mūzikas nodaļa:
Sējas kultūras nams,  Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV – 2142
Mākslas nodaļa: „Jēņi”, Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV – 2142
Mobilais tālrunis:  +371 28639675
E-pasts: sejasmms@saulkrasti.lv

Rekvizīti


Maksātājs:  Saulkrastu novada pašvaldība
Reģ. nr.: 90000068680
Adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti
Banka: SEB Unibanka, UNLALV2X
Iban: LV78UNLA 0050 0085 2894 8
Saņēmējs: Sējas Mūzikas un mākslas skola
Reģ. nr.: 40900036842
Adrese: „Jēņi”, Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV – 2142


Sējas MMS atbalsta biedrības rekvizīti

Saņēmējs: Sējas MMS atbalsta biedrība,
Reģ. nr.: 40008322719,
Norādot: Sējas Mūzikas un mākslas skolas attīstībai
Iban: LV18HABA0551054296607