X

Kontakti

Direktore: Anna Portere
Adrese: „Jēņi”, Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV – 2142
Mobilais tālrunis: +371 27 89 18 58
E-pasts: maksla@seja.lv

Rekvizīti


Maksātājs:  Saulkrastu novada pašvaldība
Reģ. nr.: 90000068680
Adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti
Banka: SEB Unibanka, UNLALV2X
Iban: LV78UNLA 0050 0085 2894 8
Saņēmējs: Sējas Mūzikas un mākslas skola
Reģ. nr.: 40900036842
Adrese: „Jēņi”, Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads, LV – 2142

Ziedojumu konts

Saņēmējs: Saulkrastu novada pašvadība,
Norādot: Sējas Mūzikas un mākslas skolas attīstībai
Reģ. nr.: 90000068680
Banka: SEB Unibanka, UNLALV2X
Iban: LV78UNLA 0050 0085 2894 8