X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

Vismaz daļēji atgriežamies pie klātienes mācībām. 2021. gada 14. novembris

Sākot ar 15. novembri klātienē atgriežas:

  • individuālās stundas specialitātē mūzikas skolā;
  • grupu stundas pa pamatskolas klašu grupām mākslas skolā.
Solfedžo un mūzikas literatūras grupu stundas - attālināti, bez izmaiņām jau esošajā sarakstā.
Obligātās klavieres - attālināti pēc jauna saraksta.

Par konkrētām izmaiņām stundu laikos, ja tādas Jūs skar, ziņos skolotāji privāti.