X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

"Ūdens mūsu pasaulē" 2024. gada 21. marts

Mūsu skolas paši mazākie audzēkņi piedalās "Venden" rīkotajā bērnu zīmējumu konkursā par tēmu "Ūdens mūsu pasaulē". 
Konkusa ietvaros PII "Bitīte" audzēkņi pētīja, kur tad atrodas ūdens mums apkārt - jūrā, dīķī, upē, ūdenstornī, baseinā, pat lietus lāsēs, glāzēs un kaktusos.

Ļoti priecāsimies, ja atbalstīsi un nobalsi par mūsu mazo mākslinieku zīmējumiem  līdz 22.martam. 

https://udensdiena.lv/lv/