X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

SMMS vecāku sapulce 2018. gada 11. janvāris

SMMS vecāku sapulce

Aicinām uz vecāku sapulci šī gada 18. janvārī plkst. 18.00 SMMS mūzikas skolas zālē!

Darba kārtībā:
*skolas pašvērtējuma jautājumi,
*akreditācijas aktualitātes,
*skolas padomes pārstāvju izvirzīšana
*u.c. jautājumi

SMMS administrācija