X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

SMMS pianiste Ance Petrovica Cēsīs! 2016. gada 25. aprīlis

SMMS pianiste Ance Petrovica Cēsīs! Sējas Mūzikas un mākslas skolas Klavieru nodaļas audzēkne, Ance Petrovica, 22.aprīlī
piedalījās Vidzemes reģiona izglītības programmas "Klavierspēle" vecāko klašu audzēkņu koncertā Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā, kur atskaņoja A. Kalniņa "Vectētiņš stāsta par sirmo senatni". Paldies Ancei un skolotājai Anetei Sidorovai par skolas goda aizstāvēšanu koncertā!