X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

Skolotāju metodiskās dienas brauciens uz Kauņu. 2022. gada 6. oktobris

Skolotāju metodiskās dienas brauciens uz Kauņu.

Tradīcijas ne tikai jākopj un jāuztur, bet arī jāattīsta un jāliek tām augt arvien plašākām. Tādēl metodiskās dienas izbraukums šajā gadā ārpus Latvijas robežām.

6.oktobrī devāmies uz Kauņu pie jaunajiem draugiem Kauņas M.Petrauska skatuves mākslu skolā (Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla). Devāmies ekskursijā pa skolas ēku - valsts nozīmes kultūras/arhitektūras pieminekli, kurš gan ir piedzīvojis arī labākus laikus, bet šobrīd dzīvo cerībās uz pavisam drīzu un pamatīgu restaurāciju. Pēc tam iepazināmies viens ar otru. Lai arī skolēnu skaita ziņā esam pilnīgi divu dažādu kategoriju skolas, tomēr no kolēģu stāstītā abpusēji guvām iedvesmu un jaunas idejas, ko īstenot arī savā skolā. Pēc nelielām pusdienām devāmies uz M.K.Čurļoņa vārdā nosaukto nacionālo mākslas muzeju, kur pēc Čurloņa darbu apskates Kauņas kolēģi mums bija sagādājuši pamatīgu pārsteigumu - tik ļoti grūti dabūjamās biļetes uz virtuālās realitātes "filmu" "Eņģeļu takas", kas balstīta uz slavenākajām Čurļoņa gleznām un viņa paša komponēto mūziku. Tā viennozīmīgi bija negaidīta pieredze. Ļoti ceram pēc iespējas drīzāk turp aizvest arī savus audzēkņus.

Īpašs paldies mūsu kolēģei Anitai Viziņai-Nīlsenai par palīdzību kontaktu veidošanā!