X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

Skolas 20 gadu jubileja ir nosvinēta! 2015. gada 7. decembris

Skolas 20 gadu jubileja ir nosvinēta!

Sējas Mūzikas un mākslas skolā šis mācību pusgads aizvadīts skolas jubilejas zīmē. Līdzās sen dibinātājām, ievērojamām kultūrizglītības iestādēm  – Valmieras Mūzikas skolai, kura šogad atzīmēja 95.dzimšanas dienu, Limbažu Mūzikas skolai, kura nule kā svinēja 70 gadu jubileju vai Ogres Mūzikas skolai, kurai šogad apritējuši 55 gadi, 90-tajos gados tapa daudzas jaunas mūzikas un mākslas skolas. Arī mēs tai skaitā! Un 4.decembrī atzīmējām savu 20 gadu jubileju.

Kopš pirmās dibināšanas dienas 1995.gada nogalē, skola atradusies PII “Bitīte” ēkā. Sākotnēji mūzikas klases atradās dažādās bērnudārza telpās, šobrīd tās atdalītas un darbojas neatkarīgi no PII, bet mākslas skolas telpas pārceltas uz Sējas novada domes ēkas 3.stāvu. Skola realizē gan profesionālās ievirzes programmas, pēc kuru apgūšanas audzēkņi saņem apliecību par skolas beigšanu, gan arī interešu izglītības programmas pirmsskolas vecuma bērniem mūzikas un mākslas jomā, gan individuālas interešu izglītības programmas. Šogad skolā kopā visās programmās mācās 110 audzēkņi 5-17 gadu vecumā pirmsskolas mākslas, mūzikas programmās un vizuāli plastiskās mākslas, klavierspēles, vijoļspēles, kokles spēles, saksofona un klarnetes spēles programmās. Skolā strādā 9 augsti kvalificēti pedagogi un 2 tehniskie darbinieki.

Mēs esam priecīgi par audzēkņu dalību dažādos koncertos, konkursos, festivālos, nereti sasniegti ļoti labi rezultāti un skolas vārds izskanējis dažādās Latvijas vietās un pat aiz tās robežām! Bet lielākais prieks par skolas absolventiem, kuri savu tālāko dzīves izvēli saistījuši ar mūziku, mākslu, kultūru!

4.decembra jubilejas pasākumā vienkopus aicinājām savus mīļos draugus, sava novada izglītības iestādes, sadarbības partnerus – kaimiņskolas, darbiniekus, absolventus, mūzikas un mākslas mīļotājus. Pasākums priecēja gan ar savu māksliniecisko ietērpu, par ko rūpējās mūsu skolas mākslinieki, gan arī ar sirsnību, gaišumu un padarīja vētraino pievakari mums ikvienam siltāku. Jubilejas reizē muzikāli un mākslinieciski priekšnesumi mijās ar dažiem atmiņu stāstiem, vēstures faktiem un apsveikumiem. Atskaitoties vēsturē, izvēlējāmies humora pieskaņu – noskaidrojot, kādi piedzīvojumi bijuši esošajiem darbiniekiem skolas dibināšanas gadā, izskaitot, cik mūzikas instrumentus 20 gados esam iemantojuši, cik skolā grāmatu un cik molbertu savā ikdienā izmanto mazie skolas mākslinieki, kā arī pa visiem atcerējāmies, kam kādreiz kalpojušas tagadējās mācību telpas.

Kā saldu medusmaizi saņēmām svētku pārsteigumu- sveicienu, ko sarūpēja mūsu 2 kolēģes ar domubiedru grupu- klavierkvintetu, kura atskaņojumā dzirdējām brīnišķīgās A.Dvoržāka Skerco un A.Pjacollas “Libertango” taktis. Svētku noskaņu papildināja tik pārdomāti un īpaši sarūpēti apsveikumi: dzejas rindās tērpts sveiciens ko dāvināja Rūdolfs Kalliss, kurš skolas dibināšanas gadā bija Sējas pagasta padomes priekšsēdētājs,  oriģināls vēja zvanu apsveikums no mūsu sirmās “māsas”- Sējas pamatskolas, kurai jau apritējis 90 gadu,  sveiciens unikāla mūzikas instrumenta izskatā no bērnudārza “Bitīte”, ar ko mīļi sadzīvojam dalītās telpās zem viena jumta, mīļš apsveikums no Murjāņu sporta ģimnāzijas, kura arī jau lepojas ar 50 skolas darba gadiem, kā arī sveicieni no kaimiņskolām – Vidzemes Jūrmalas, Krimuldas un Inčukalna novada mūzikas un mākslas skolām. Sevišķi aizkustinoši izskanēja skolas pirmās absolventes Kristīnes Jākobsones apsveikums- pēc 18 gadiem viņa atkal ieskandināja savu instrumentu – saksofonu un to darīja kopā ar dēlu Kristianu, kurš turpina mammas iesākto, mācoties Sējas Mūzikas un mākslas skolā! Paldies- gan sirdis sasildījām, gan prieka asaras noslaucījām!

Šim gadam atliek vien novēlēt labas domas, gaišu sirdi un priecīgu skatu šodienai. Lai mīļuma ieskauti svētki un Jaunā gada atnākšana!

 

Sējas Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lapšāne

No albuma

 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -
 • SMMS 20! -