X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

Pūšaminstrumentspēles audzēkņu Valsts konkurss 2019. gada 16. janvāris

Pūšaminstrumentspēles audzēkņu Valsts konkurss 16. janvārī pūšaminstrumentspēles audzēkņu Valsts konkursa 2. kārtā, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā, mūsu skolu pārstāvēja Gustavs Kārkliņš un savā grupā ieguva atzinību. Paldies skolotājai Elīzai Kristai Kurvītei un koncertmeistarei Dacei Gžibovskai par audzēkņna sagatavošanu konkursam. Paldies arī Gustava vecākiem par atbalstu!

No albuma

  • Pūšaminstrumentspēles audzēkņu Valsts konkursa  -
  • Pūšaminstrumentspēles audzēkņu Valsts konkursa  -
  • Pūšaminstrumentspēles audzēkņu Valsts konkursa  -
  • Pūšaminstrumentspēles audzēkņu Valsts konkursa  -