X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

,,OZOLNIEKI 2023” 2023. gada 12. maijs

,,OZOLNIEKI 2023” 2023. gada 12. maijā Ozolnieku Mūzikas skolā notika XII Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem ,,OZOLNIEKI 2023”. Konkursā šogad piedalījās 73 dalībnieki no 32 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skolām saksofona, trompetes, eifonija, klarnetes, trombona, fagota un mežraga spēlē. Mūsu skolu konkursā pārstāvēja saksofona spēles audzēknis Roberts Geislers. Paldies skolotājam Raivim Siekam un koncertmeistarei Dacei Gžibovskai. Paldies vecākiem par atbalstu.