X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

Mācību gada noslēgums Pūšaminstrumentu un Klavieru nodaļās 2018. gada 21. maijs

Mācību gada noslēgums Pūšaminstrumentu un Klavieru nodaļās Labs darbs, kas padarīts! Arī mēs - pianistu un pūšaminstrumentu spēles nodaļas audzēkņi un pedagogi - varam lepni sacīt, ka darbiņš šogad padarīts! Kā tradīcija, arī šogad, mācību gada noslēgumā sniedzām koncertu vecākiem savā mājās - Sējas Mūzikas un mākslas skolā. Paldies skolotājām Dacei Gžibovskai un Elīzai Kristai Kurvītei par audzēķņu sagatavošanu. Paldies bērnu vecākiem par atbalstu! Tā tik turēt un uz priekšu! Tiksimies vasaras nometnē!

No albuma

  • Pūšaminstrumentu un pianistu nodaļu semestra noslēguma koncerts -
  • Pūšaminstrumentu un pianistu nodaļu semestra noslēguma koncerts -