X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

Konkurss 2019. gada 15. oktobris

Sējas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Sējas novada domi rīko Vidzemes reģiona mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursu kokles, vijoles, alta spēles  specialitātēs.
Kāpēc?
Lai dotu iespēju mazo skolu visiem audzēkņiem izdzīvot  konkursa atmosfēru un attīstīt savu personīgo izcilību
Kur?
Sējas Mūzikas un mākslas skolā
Kad?
2020. gada 10. janvāris
Kas?
Mazo skolu audzēkņi, kur audzēkņu skaits mūzikas programmās nepārsniedz 90
Kas par to?
Gandarījums
Pašizaugsme
Laureātiem – balvas no Biļešu paradīzes

NOLIKUMS

Konkursa organizētāji: Sējas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Sējas novada domi

Konkursa mērķis: Veicināt Vidzemes reģiona mazpilsētu un lauku mūzikas skolu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Kokles, Vijoles, Alta spēle audzēkņu profesionālo izaugsmi un koncertdarbību. Ikdienas mācību procesa pilnveidošana un uzlabošana.

Konkursa norises laiks un vieta: 
2020. gada 10. janvāris, Sējas Mūzikas un mākslas skola

Konkursa dalībnieki: Konkursā aicinātas piedalīties Vidzemes reģiona mazpilsētu un lauku Mūzikas un Mūzikas un mākslas skolas, kur audzēkņu skaits mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmās nepārsniedz 90 audzēkņus. No katras skolas katrā grupā drīkst pieteikt 2 dalībniekus (vijoles un alti ir atsevišķas grupas)

   Kokles spēlē:

I grupa: 1. – 2. klases audzēkņi

II grupa: 3. – 4. klases audzēkņi

III grupa: 5. – 6. klases audzēkņi

   Vijoles, Alta spēlē:

I grupa: 1. – 2. klases audzēkņi

II grupa: 3. – 4. klases audzēkņi

III grupa: 5. – 6. klases audzēkņi

VI grupa: 7. – 8. kalses audzēkņi

 

 Konkursa programma: Visās grupās konkursa dalībnieki atskaņo 2 dažāda rakstura skaņdarbus. Skaņdarbi jāatskaņo no galvas ar vai bez koncertmeistara pavadījumu.

   Programmas hronometrāža:

   Kokles spēlē:

I grupas dalībniekiem – līdz 5 minūtēm

II grupas dalībniekiem – līdz 7 minūtēm

III grupas dalībniekiem – līdz 11 minūtēm

   Vijoles, Alta spēlē:

I grupas dalībniekiem – līdz 5 minūtēm

II grupas dalībniekiem – līdz 7 minūtēm

III grupas dalībniekiem – līdz 9 minūtēm

IV grupas dalībniekiem – līdz 11 minūtēm

 

Konkursa vērtēšana: Konkursa dalībniekus vērtē žūrijas komisija. Katra grupa tiek vērtēta atsevišķi. Žūrijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams.

Konkursa apbalvošana: Katras grupas pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar balvām, diplomiem. Tiks piešķirti arī atzinības un pateicības raksti.

Konkursa pieteikums: Dalībnieku pieteikumus gaidīsim līdz 25. decembrim uz e-pastu maksla@seja.lv Pieteikuma forma pielikumā.

Konkursa dalības maksa:  Konkursa dalības maksa ir 7 EUR vienam dalībniekam. Pēc pieteikuma saņemšanas tiks nosūtīts rēķins.

 Piezīmes: Konkursa mēģinājumu grafiks un uzstāšanās secība, kā arī vērtēšanas kritēriji tiks izsūtīti pēc visu pieteikumu saņemšanas.

Konkursa laikā tiks fotografēts. 

Sīkāka informācija:
Sējas MMS direktore: Ieva Lapšāne 27891858
Sējas MMS d.v.m.j.: Anna Zvejniece 28639675
maksla@seja.lv