X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

I Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Klavierspēles audzēkņu konkurss 2023. gada 1. decembris

I Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Klavierspēles audzēkņu konkurss 2023. gada 1. decembris Sējas Mūzikas un mākslas skolā bija īpašs - notika I Latvijas
mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Klavierspēles audzēkņu konkurss “Sējā skan!”. Konkursā
piedalījās 17 jaunie pianisti no Ādažu novada Mākslu skolas, Babītes Mūzikas skolas, Garkalnes
Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas, Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas, Mērsraga
Mūzikas un mākslas skolas, Pļaviņu Mūzikas skolas, Ropažu Mūzikas un mākslas skolas
“Rodenpois”, Rūjienas Mūzikas skolas, Sējas Mūzikas un mākslas skolas, Smiltenes Mūzikas
skolas, Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolas, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas
skolas.

Konkursa mērķis - popularizēt un atskaņot latviešu komponistu skaņdarbus.

Konkursa pamatideja - iedrošināt mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pianistus un viņu
pedagogus sasniegt jaunas muzikālas virsotnes. Pieredzes apmaiņa ar citu skolu mūziķiem un
uzstāšanās iespēja brīnišķīgā zālē.

Par konkursa logo - skolas vasaras nometnē organizējām konkursu skolas mākslas nodaļas
audzēkņiem. Nometnes noslēgumā ikvienam klātesošajam bija iespēja nobalsot par savu
favorītu. Visvairāk balsu ieguva Katrīnas Šilderes un Hārvija Miķelsona darbi, kurus apvienojot
kopā radās konkursa logo. Paldies mākslas nodaļas audzēkņiem un skolotājiem Asnatei Grēvei,
Martai Jurjānei un Guntaram Petrovicam.

Katrs dalībnieks konkursā atskaņoja latviešu komponista skaņdarbu un pretēja rakstura
skaņdarbu. Dalībnieku veikumu vērtēja trīs brīnišķīgi pianisti: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas profesors Ventis Zilberts, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas klavieru nodaļas
vadītāja un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore Antra Vīksne, un Jāzepa Mediņa
Rīgas Mūzikas vidusskolas pedagoģe, koncertmeistare un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas Vispārējo klavieru katedras lektore Ilze Kundziņa. Žūrijas atsauksmes:

Ventis Zilberts: “Izskanējis I Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Klavierspēles
audzēkņu konkurss “Sējā skan!”. Izskanējis, manuprāt, ar labiem rezultātiem, un, rezumējot īsos
vārdos konkursa organizatoru, skolotāju un konkursa dalībnieku paveikto, var teikt, ka gandarī
gan audzēkņu labais sagatavotības līmenis, gan viņu nopietnā attieksme pret darāmo, gan
skolotāju un vecāku ieinteresētība konkursa norisē. Saprotams, ka lielākais cildinājums pienākas
godalgoto vietu ieguvējiem, I, II un III vietu mazajiem laureātiem un viņu skolotājiem, bet
ieguvēji jau ir visi konkursa dalībnieki. Kāds ir sapratis, ka vēl nopietni jāpastrādā, lai tiktu
augstākajās vietās, cits droši vien jau domā par nākošo konkursu - ar grūtāku programmu, vēl
kāds sapņo par spēlēšanu vēl kuplākai auditorijai, varbūt nākotnē uz jauna flīģeļa... Pārfrāzējot
seno XV gadsimta teicienu par karaļa pēctecību, var sacīt; "Pirmais konkurss “Sējā skan!” ir
noslēdzies, lai dzīvo nākošais - ar jauniem vārdiem un spilgtiem darbiem!"

Ilze Kundziņa: “Teicami noorganizēts konkurss, kurā bija padomāts par visu iesaistīto personu -
gan dalībnieku, gan skolotāju, gan žūrijas labsajūtu. Skaistās telpās un labvēlīgā atmosfērā jaunie
pianisti no lauku un mazpilsētu mūzikas skolām varēja gūt konkursa pieredzi, izmēģināt savus
spēkus un varēšanu! Īpašs prieks bija klausīties latviešu komponistu (arī pavisam maz zināmu)
skaņdarbus!”

Antra Vīksne: “Mīļš paldies par brīnišķīgi noorganizēto konkursu! Paldies par sirsnīgo, mājīgi
silto atmosfēru! Lai dzīvo nākošais konkurss!”

Mūsu skolu konkursā pārstāvēja Kristiāns Vilks. Viņš ieguva 2. vietu un skatītāju simpātijas
balvu! APSVEICAM!

Liels paldies skolas direktorei Annai Porterei par atbalstu konkursa idejas īstenošanā.
Paldies konkursa grafiskā dizaina veidotājam Rūdolfam Feldmanim.
Paldies organizatoru superkomandai: Agitai Ozoliņai, Inesei Eglītei, Elzai Priedītei, Laurai
Mamedovai, Līnai Zvejniecei.

Uz tikšanos II Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Klavierspēles audzēkņu konkursā
“Sējā skan!” 2024. gada decembra pirmajā piektdienā!

Konkursa idejas autore Dace Gžibovska.