X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

Vidzemes reģiona vecāko klašu audzēkņu koncerts 2019. gada 24. aprīlis

 Vidzemes reģiona vecāko klašu audzēkņu koncerts

Šī gada 24.aprīlī Cēsu mūzikas vidusskolā norisinājās izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle” Vidzemes reģiona vecāko klašu audzēkņu koncerts. Tajā piedalījās mūzikas skolu 7. – 9. klašu klavierspēles audzēkņi no Alojas, Alūksnes, Amatas novada, Cēsīm, Jaunpiebalgas, Madonas, Rūjienas, Smiltenes, Valmieras mūzikas skolām. Mūsu skolu pārstāvēja 8.klases audzēkne Samanta Līcīte. Paldies audzēknei par centību, skolotājai Dacei Gžibovskai par audzēknes sagatavošanu un vecākiem par atbalstu. Vēlam Samantai veiksmīgi nokārtot mūzikas skolas beigšanas eksāmenus!

  •  Vidzemes reģiona vecāko klašu audzēkņu koncerts
  •  Vidzemes reģiona vecāko klašu audzēkņu koncerts