X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

Biedrība

Sējas MMS atbalsta biedrība

Mērķi:

  • Veicināt un attīstīt Sējas Mūzikas un mākslas skolas bērnu darbību novados Latvijā un ārpus tās robežām;
  • Atbalstīt Sējas Mūzikas un mākslas skolu un tās sniegto profesionālās ievirzes izglītību;
  • Atbalstīt mūžizglītību, interešu izglītību un citas neformālās izglītības jomas un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
  • Piesaistīt finansiālu atbalstu Sējas Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un dažādu ar biedrības mērķiem saistītu projektu un programmu īstenošanai;
  • Veicināt biedrības biedru kompetenci, institucionālo un organizatorisko kapacitātes attīstību;
  • Veicināt un finansiāli atbalstīt Sējas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu radošo darbību, kvalifikācijas un izglītības līmeņa celšanu;
  • Veidot un uzturēt izpratni par mūzikas un mākslas nozīmību Latvijā un pasaulē;
  • Veicināt reģionālo kultūrpolitiku un sabiedrības integrācijas procesus Latvijā;
  • Veikt skolas darbības un mērķu popularizēšanu, skolas prestiža celšanu sabiedrībā, sadarbojoties ar dažādām organizācijām, rūpēties par mūzikas un mākslas izglītības un kultūras pieejamību.


Rekvizīti:


"Sējas MMS atbalsta biedrība",
vienotais reģistrācijas Nr. 40008322719,
adrese: "Kultūras nams Loja", Loja, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142
LV18HABA0551054296607