X
Pirmsskola Pirmsskolas nodaļa Pirmsskolas nodaļa

Biedrība

Sējas MMS atbalsta biedrība

Mērķi:

 • Veicināt un attīstīt Sējas Mūzikas un mākslas skolas bērnu darbību novados Latvijā un ārpus tās robežām;
 • Atbalstīt Sējas Mūzikas un mākslas skolu un tās sniegto profesionālās ievirzes izglītību;
 • Atbalstīt mūžizglītību, interešu izglītību un citas neformālās izglītības jomas un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 • Piesaistīt finansiālu atbalstu Sējas Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un dažādu ar biedrības mērķiem saistītu projektu un programmu īstenošanai;
 • Veicināt biedrības biedru kompetenci, institucionālo un organizatorisko kapacitātes attīstību;
 • Veicināt un finansiāli atbalstīt Sējas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu radošo darbību, kvalifikācijas un izglītības līmeņa celšanu;
 • Veidot un uzturēt izpratni par mūzikas un mākslas nozīmību Latvijā un pasaulē;
 • Veicināt reģionālo kultūrpolitiku un sabiedrības integrācijas procesus Latvijā;
 • Veikt skolas darbības un mērķu popularizēšanu, skolas prestiža celšanu sabiedrībā, sadarbojoties ar dažādām organizācijām, rūpēties par mūzikas un mākslas izglītības un kultūras pieejamību.

Rekvizīti:


"Sējas MMS atbalsta biedrība",
vienotais reģistrācijas Nr. 40008322719,
adrese: "Kultūras nams Loja", Loja, Sējas pag., Saulkrastu nov., LV-2142
LV18HABA0551054296607

Sējas Mūzikas un mākslas skolas orķestris un Sējas pamatskolas 1. - 4. klašu deju kolektīvs "Ozolēni" gatavojas rudenī doties kultūras apmaiņas braucienā uz ASV

Kāpēc? Mums, skolotājiem, ļoti patīk redzēt mūsu audzēkņiem mirdzošas acis darot to, kas viņiem patīk. Bet kā jau mēs visi piekūstam, piekūst arī viņi. Reizēm nesaprotam, kāpēc mēs kaut ko darām, pazūd motivācija... Pēc iepriekšējiem koncertceļojumiem, esam sajutuši, cik ļoti tas maina bērnus labā nozīmē! Cik daudz pieredzes dzīvei viņiem šādi braucieni dod, un protams, parādās arī lielāka motivācija turpināt spēlēt un dejot. Viņi sajūt kādu sasniedzamu mērķi ieguldītajam darbam. Covid pandēmijas gadi šo visu (it sevišķi motivāciju kaut ko darīt, mācities) ir ietekmējusi ļoti lielā mērā un mēs meklējam, kā bērnos šo dzirksti acīs atkal atgriezt. Un tā kā skolotāja Anna ir bijusi ASV latviešu centrā "Priedaine" un kopš tā brīža vēlējusies tur aizvest arī savus "bērnus", tad šis šķiet ir vispiemērotākais laiks tieši šādam braucienam (lai gan citi par to domā citādi, jo ir taču krīzes laiks, kad Ukrainā notiek karš un viss kļūst dārgāks, vēl neesam atguvušies no pandēmijas ...). Taču mēs sapratām - mūsu bērni (audzēkņi) aug TAGAD, viņi par personībām veidojas ŠODIEN un ja mums ir iespēja viņus aizvest kur tālāk un parādīt pasauli un citu kultūru, tajā pat laikā, parādot, ka mūsu tautieši ir arī citur un tur savas tradīcijas godā, tad tas ir jādara tagad.

 • Savstarpēja kultūras apmaiņa bērniem un jauniešiem no Latvijas un ASV;
 • Nacionālās pašapziņas stiprināšana;
 • Audzēkņi iegūs jaunu pasaules redzējumu - par dzīvi ASV, tās kultūru, mākslu, arhitektūru. Jaunu ieskatu par latviešiem pasaulē;
 • Paaugstināt savu māksliniecisko un skatuves kultūras līmeni apgūstot jaunu koncertprogrammu;
 • Orķestra un dejotāju mijiedarbība (bērniem ļoti izaicinoši ir dejot “dzīvās mūzikas” pavadībā, bet orķestrim spēlēt tā, lai dejotāji varētu izdejot visus deju soļus);
 • Jauna koncertprakse un uzstāšanās pieredze esot citas auditorijas priekšā;
 • Bērniem pārbaudījums un citāda pieredze, jaunas prasmes – pašaprūpe, ceļošana ar lidmašīnu, būt tālu prom no mājām bez vecākiem, angļu valodas izmantošana saziņai esot ārpus Latvijas, dažādu praktisku un organizatorisku pienākumu veikšana.

Mūs finansiāli atbalsta Saulkrastu novada pašvaldība un citi atbalstītāji, taču mēs vēl joprojām meklējam atbalstītājus, jo mums vēl nedaudz pietrūkst ceļa izdevumiem uz vietas ASV, ja tev ir iespēja, mēs ļoti priecāsimies!