X

SMMS vecāku sapulce 2018. gada 11. janvāris

SMMS vecāku sapulce

Aicinām uz vecāku sapulci šī gada 18. janvārī plkst. 18.00 SMMS mūzikas skolas zālē!

Darba kārtībā:
*skolas pašvērtējuma jautājumi,
*akreditācijas aktualitātes,
*skolas padomes pārstāvju izvirzīšana
*u.c. jautājumi

SMMS administrācija