X

SMMS mācību gada noslēgums 2020. gada 24. aprīlis

SMMS mācību gada noslēgums

Sējas Mūzikas un mākslas skolā 2019./20. mācību gadu noslēgsim attālinātā mācību režīmā, tas nozīmē, ka klātienē nodarbības skolā vairs šajā pusgadā nenotiks.

Skolotāji ar visdziļāko cieņu un pateicību saka paldies vecākiem, kuri šajā laika periodā atbalstīja savus bērnus, mudinot, atgādinot, filmējot, plānojot, strukturējot, kopā veidojot, zīmējot, gleznojot, radot un radoši palīdzot! Šis veiktais darbs ir ilgtermiņa ieguldījums gan jūsu audzēkņu mākslinieciskajā attīstībā, gan- jūsu pašu attiecībās. Novērtēsim to un šo laiku kopumā!

 

Pārcelšanas eksāmeni, pārbaudījumi:

  • mākslas nodaļā: visi uzdotie darbi jāpabeidz līdz 7.maijam. Tad jūsu katra darbiņi jeb portfolio tiks izvērtēti līdzīgi kā katra gada beigās – skatē ar atzīmi
  • mūzikas nodaļā: solfedžo un mūzikas literatūras darbi jāizdara līdz 10. maijam
  • mūzikas nodaļā: specialitātes video jāiesūta līdz 12. maijam. Vērtējums par eksāmenu būs iesk./neiesk., bet liecībā būs vērtējums ar atzīmi par visu pusgadu kopumā.
  • mūzikas nodaļā: vispārējās klavierēs video jāiesūta līdz 12. maijam, vērtējums iesk./neiesk., bet liecībā būs vērtējums ar atzīmi par visu pusgadu kopumā

 

Skolas noslēguma eksāmeni:

  • mākslas nodaļā: diplomdarba aizstāvēšana video formātā jāiesūta līdz 28. maijam.
  • mūzikas nodaļā: solfedžo un mūzikas literatūras darbi jāizdara līdz 17. maijam, vērtējums ar atzīmi
  • mūzikas nodaļā: specialitātes video jāiesūta līdz 28. maijam. Jāatskaņo vienā video visa programma pēc kārtas. Jāsapucējas kā uz eksāmenu! Vērtējums par eksāmenu būs ar atzīmi.
  • mūzikas nodaļā: vispārējās klavieres video līdz 28. maijam, vērtējums ar iesk./neiesk.

 

 

Par izlaidumu vēl tiks atsevišķi spriests pēc 12.maija, saskaņā ar valstī izsludinātajiem ierobežojumiem saistībā ar Covid-19.