X

Priecājamies! 2017. gada 20. februāris

Priecājamies! Prieks un lepnums par mūsu skolas 2. klavierspēles klases audzēkni Anniju Saveļjevu, kura godam pārstāvēja mūsu skolu Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle audzēkņu valsts konkursa II kārta, 15. februārī, Cēsīs! Liels paldies skolotājai Dacei Gžibovskai, kura sagatavoja Anniju konkursa 2. kārtai!

No albuma

  • Valsts konkurss kalvierspēlē -
  • Valsts konkurss kalvierspēlē -