X

Mākslas nodaļas pārdomas par pavadīto mācību gadu 2021. gada 8. jūnijs

Mākslas nodaļas pārdomas par pavadīto mācību gadu

Dīvainais mācību gads ir noslēdzies. Dīvainas lietas mums mākslas nodaļā parasti patīk un interesē, bet kad pats esi ierauts šādu lietu epicentrā, tad to redzi pavisam savādāk.

Mākslas nodaļā esam izlikuši vērtējumus par 2.semestri un visu gadu. Tagad varam atskatīties un to izvērtēt. Sajūtas laikam visiem līdzīgas – Es negribu vairs tā!!!

Bija jāmainās visiem. Un visi to arī darījām. Gan skolotāji, gan skolēni, gan vecāki. Kā galveno mērķi mēs pedagogi sev uzstādījām noturēt bērnos poizitīvo emocionālo saikni ar skolu, mums un mākslu. Lai nākošajā gadā varam mērķtiecīgi virzīties tālāk, lai nav liels „atkritiens” atpakaļ.

Mācību uzdevumus stipri atvieglojām, atstājot tikai minimumu. Arī saziņas veidus maksimāli novienkāršojām, zinot lielo slodzi pamatskolā. Taču ievērojām pamatīgu regularitāti. Centāmies, lai darbiņi būtu dažādi. Turējām „pulsu”.

Vērtējot padarīto secinām, ka dažiem pat jūtams progress un attīstība atsevišķās jomās. Par to pārliecinājāmies satiekoties dažos āra plenēros, ka notika aprīļa un  maija mēneša siltajās dienās. Par to bija īpašs prieks.

Pa starpu sarīkojām arī dažas mini-izstādes. Vēl pagājušo rudeni domes vestibilā. Vērienīgu izstādīšanu piedzīvoja mūsu audzēkņu darbi bērnu zīmējumu izstādē, Esplanādē "Vērtību sakta", ko aplūkot devāmes teju viss skolas kolektīvs- pilns lielais autobuss.  Pavisam neierasts formāts- izstāde Pabažu kluba logos. Plānojam vēl cikla „Sibīrijas bērni” darbus izstādīt ārā uz 14.jūniju.

Pa starpu aizsūtīti darbi arī uz konkursiem ”Dizaina darbi”,  „Gaujas mozaīka” Ādažos un „Sibīrijas bērni”. Valsts konkurss mākslā šogad oficiāli tika pārcelts uz nākošo gadu.

Sakam milzīgu, sirsnīgu paldies visiem vecākiem un atbalstītājiem. Paldies tiem, kas mudināja un uzmundrināja, kad sirds pavisam sašļuka, kas sagaidīja, atveda, aizveda. Paldies tiem, kas gādāja materiālus, našķus un siltu tēju. Paldies visiem skolēniem, kas izturēja šo mācību gadu, kas izdarīja tik daudz košu, krāsainu, interesantu un jēgpilnu darbu. Paldies arī novada vadībai un visiem mūsu kolēģiem par draudzīgu plecu!

Ļoti, ļoti to novērtējam!

Skolotājas – Marta un Asnate