X

Gatavojamies dzimšanas dienai! 2015. gada 27. novembris

Gatavojamies dzimšanas dienai!

Sējas Mūzikas un mākslas skola šī gada 4.decembrī atzīmēs savu 20 gadu jubileju! Jubilejas pasākums notiks Lojas k/n plkst.19.00, piektdien, 4.decembrī. Kopš pirmās dibināšanas dienas 1995.gada nogalē, skola atradusies PII “Bitīte” ēkā. Sākotnēji mūzikas klases atradās dažādās bērnudārza telpās, šobrīd tās atdalītas un darbojas neatkarīgi no PII, bet mākslas skolas telpas pārceltas uz Sējas novada domes ēkas 3.stāvu. Skola realizē gan profesionālās ievirzes programmas, pēc kuru apgūšanas audzēkņi saņem apliecību par skolas beigšanu, gan arī interešu izglītības programmas pirmsskolas vecuma bērniem mūzikas un mākslas jomā, gan individuālas interešu izglītības programmas. Šogad skolā kopā visās programmās mācās 110 audzēkņi 5-17 gadu vecumā pirmsskolas mākslas, mūzikas programmās un vizuāli plastiskās mākslas, klavierspēles, vijoļspēles, kokles spēles, saksofona un klarnetes spēles programmās. Skolā strādā 9 augsti kvalificēti pedagogi un 2 tehniskie darbinieki.

Mēs varam lepoties ar regulāru audzēkņu dalību dažādos koncertos, konkursos, festivālos, nereti sasniegti ļoti labi rezultāti un skolas vārds izskanējis dažādās Latvijas vietās un pat aiz tās robežām! Bet lielākais prieks par skolas absolventiem, kuri savu tālāko dzīves izvēli saistījuši ar mūziku, mākslu, kultūru!

Aicinām skolas jubilejas pasākumu apmeklēt Sējas novada iedzīvotājus, bijušos audzēkņus, skolotājus un darbiniekus!

Uz satikšanos, 4.decembrī Lojas k/n plkst 19.00!

Sējas Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Lapšāne