X

Ciemojamies Ādažos 2018. gada 26. februāris

Ciemojamies Ādažos Šķiet, ka tik tikko uzsākām jauno mācību semestri, vēl saldiem piparkūku pirkstiem lēnām sākām spēlēt gammas un etīdes, bet, lūk, jau februāris galā un izskanējuši arī mācību koncerti visās instrumentspēles programmās.
Zināms, ja darbu mīl un svin, tas sokas vēl labāk, tādēļ ļoti priecājamies, ka mums bija iespēja to svinēt sadraudzības koncertā kopā ar Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņiem Ādažu Kultūras nama Ceriņu zālē. Sadraudzības koncerti nu jau kļuvuši par tradīciju un šoreiz uz Ādažiem braucām pavisam kuplā skaitā. Uzstājās ne tikai mūsu mūzikas skolas audzēkņi gan ar solo, gan ansambļu priekšnesumiem, bet arī mūsu mākslas skolas audzēkņi ar baroka laikmetam raksturīgo parūku modes skati, protams, laikmetam atbilstošās dejiskās kustībās.
Vai tā bija sala spelgoņa spožā saule, vai Ceriņu zāles īpašā atmosfēra, vai varbūt ekskursija pa kaimiņu mūzikas skolas jaukajām telpām vai sapošanās skaistajos tērpos, bet ir skaidrs, ka kaut kas mūs visus bija pamatīgi iedvesmojis un devis spēku parādīt labāko, ko spējam. Turklāt - darīt to ar mirdzošām acīm un prieku! (Pat ja dažiem tās mirdzošās acis it kā bija gluži nopietnas un koncentrējušās.)
Bet, lai sadraudzības koncerts patiešām būtu sadraudzīgs, uz mājām vis tūdaļ nedevāmies. Skolotāja Anna visiem kopā novadīja viktorīnu, kur svarīgas bija ne tikai zināšanas par mākslu un mūziku, bet arī par kultūru kopumā un pat par sportu un politiku. Process bija tik ļoti aizraujošs, ka tas, kurš galu galā uzvarēs, nemaz vairs nešķita pats svarīgākais. Protams, neizpalika arī sadraudzības kliņģeris. Diena bija gara, bet cerams, ka mājās visi atgriezās kaut nedaudz bagātāki - ar jaunu pieredzi, patīkamām emocijām un varbūt pat jauniem draugiem. Jau pavisam drīz dosimies sadraudzības koncertā arī uz Siguldu! Paldies skolotājai Dacei Gžibovskai par koncerta ierosmi, Ādažu Mākslas un mūzikas skolai un skolotājai Agnesei Prokofjevai par mūsu silto uzņemšanu, kā arī pārējiem Ādažu skolotājiem un audzēkņiem, kas piedalījās koncertā. Paldies visām mūsu skolotājām par palīdzību bērniem gatavošanās procesā. 

Skolotāja Renāte

No albuma

 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -
 • Ciemojamies Ādažos -