X

Atbalstīsim savējos! 2017. gada 1. marts

Atbalstīsim savējos!

Sējas novada skolēniem šis gads īpašs ar kādu pasākumu, ko ļoti gaidām gan Sējas pamatskolā, gan Sējas Mūzikas un mākslas skolā. Un tā ir skolēnu piedalīšanās tradicionālās mūzikas – dejas festivālā Itālijā. Ir ieplānots ceļojums nedēļas garumā, par galamērķi izvirzot dalību festivālā Itālijas pilsētā Rimini, kur uzstāsimies ar dejām, dziesmām un tradicionālo mūziku, ko apgūstam skolas programmu ietvaros. Pa ceļam plānojam apskatīt skaistās pilsētas – Varšavu, Venēciju un atpakaļceļa pat sniegt koncertu Vīnē, Latvijas vēstniecībā. Šādi notikumi ir neaizmirstami un bagātinoši bērniem visam mūžam. Tāpēc aicinām līdzcilvēkus atbalstīt gan ar savām labajām domām, gan labprātīgu ziedojumu, ko ieskaitīt Sējas novada domes ziedojumu kontā  ar norādi:

ZIEDOJUMS BRAUCIENAM UZ FESTIVĀLU ITĀLIJĀ 2017.GADA MAIJĀ

Sējas novada dome

Reģ. nr.: 90000032857
Banka: SEB Unibanka Siguldas filiāle, UNLALV2X
Iban: LV31UNLA0027800142047